Våre tjenester

Våre regnskapsførere

Vi har 23 regnskapsførere som behersker ulike fagfelt innenfor regnskapsfaget. Trenger du en regnskapsfører er vi lokalisert nært deg på Helgeland lokalisert med fem kontorer. I tillegg har vi skybaserte systemer som gjør regnskapet tilgjengelig for deg uansett hvor du måtte være.

Vårt fagmiljø består av 11 autoriserte regnskapsførere. Vi har siviløkonomer, revisorer, medarbeidere med bachelor utdannelse innen regnskapsførsel, landbruksøkonomi og fiskeriøkonomi. I tillegg har vi mange faglærte dyktige regnskapsførere. Poenget er; hos oss får du tilgang på en dyktig regnskapsfører som blir din eksklusive medarbeider som har tilgang på ett tverrfaglig kompetanseteam når du trenger nødvendig spisskompetanse. Er du på jakt etter en regnskapsfører, om du vil gjøre noe av regnskapsarbeidet selv eller outsurse det meste, har vi løsningen.

Regnskap

Vi tilpasser regnskapsførselen etter våre kunders behov og ønsker. Behovene er forskjellig avhengig av bransje og størrelse. For noen bedrifter leverer vi regnskap tilpasset kun de lovpålagte krav, mens andre har behov for regnskap som grunnlag for styring og ledelse. Vi leverer regnskap for små enkeltpersonforetak til selskap i større konserner. Vi behersker alle selskapstyper. Vi har regnskap for stiftelser, SA, ENK, AS, ANS og DA, samt flere konsernregnskap.

Rapportering

Vi benytter flere regnskapsprogram og tilpasser system etter kundens behov. Rapportering er et viktig redskap i økonomistyring. Vi bygger opp rapporter tilpasset ditt behov. Hos oss får du regnskap i sann tid gjennom våre skybaserte løsninger. Rapportene har da hentet ferske data fra bank og regnskapssystem, og gir deg som leder gode styringsdata til oppfølging av drift, prosjekter, kunder og leverandører. God rapportering skaper gode ledere og god forretning! Snakk med oss om rapportering og økonomistyring.

Lønn og personal

Lønn og personal tjenester er noe som bare må fungere på en arbeidsplass. Dette er vi gode på. Vi leverer alle tjenester innenfor lønnsområdet. Vanlige lønnskjøringer med timelønn, fastlønn, beregning av bonuser og akkordlønninger. Utlegg og reiseregninger er noe v gjør enkelt for våre kunder med integrering mot apper som medarbeidere rapporterer inn både timer, utlegg og reiseregninger direkte i våre lønnssystemer. Innmelding i arbeidstakerregister, oppfølging av sykemeldinger og ajourhold av pensjonsordninger og forsikringer er noe vi gjerne gjør for våre kunder. I tillegg leverer vi tjenester innen HR og personalledelse. Gjennom Educo Rekruttering AS leverer vi bistand i rekrutteringsprosesser og bemanningstjenester. Vi har et stort nettverk og tilgang på databaser både med arbeidssøkere og arbeidsgivere. Vi gjør rekruttering sikkert og profesjonelt.

Fakturering og inkasso

Gode rutiner på fakturering, purringer og inkasso bidrar til å sikre god likviditet. Vi hjelper gjerne til med å lage rutiner for din bedrift som sikrer god lønnsomhet. Ønsker du å fakturere selv anbefaler vi løsninger som lett integreres i regnskapssystemet. Vi kan gjøre fakturaoppfølging og oversende til videre inkasso. Mange av våre kunder liker å ta den første oppfølging selv ved å gjennomgå åpen post lister og ringe egne kunder for så å minne på at betaling har uteblitt. Vi kjører deretter purring dersom kundene ikke betaler. Hvordan du vil ha det i din bedrift er det du som bestemmer og vi tilpasser. Det viktige er å få inn pengene på en god og effektiv måte som både gir god likviditet og sikrer gode kunderelasjoner.

Regnskapsprogram

Vi har et eget fagteam med ansvar for data- og nettverksdrift. Vi har løsninger både på «bakken» og i skyen.

Vi benytter flere typer regnskapsprogram avhengig av den enkelte kundes behov.

Vårt hovedverktøy er VISMA Business Byråløsning. Med dette fører vi de fleste av våre regnskap for små og mellomstore bedrifter. Verktøyet er integrerbart med andre systemer, slik at vi innhenter kassasystem data, faktureringsdata, bankfiler og knytter dette opp gjennom ulike rapporteringsgeneratorer som gjør regnskapet lett tilgengelig for deg som kunde. Du kan fakturere selv og du kan godkjenne inngående fakturaer før de legges til betaling og vi tar oss av videre regnskapsførsel og rapportering. Vi benytter oss av dokumentsenter og VISMA Aproval, ulike faktureringsmoduler som VISMA Accounting.

Ønsker kunden å  bruke andre regnskapsprogrammer, noe ofte kjedetilknyttede bedrifter gjør, tilpasser vi dette til kundens løsninger.  Vi fører regnskap på mange ulike systemer og bruker gjenre kundens egne løsninger. For noen av våre kunder tilbyr vi også PowerOfficeGo eller Duett regnskap.

Årsoppgjør og skatt har vi egne programmer for. Vi benytter både Maestro og Total Årsoppgjør samt Duett regnskap på landbruksregnskap.

Lønnskjøring gjøres enten i Hulth & Lillevik, Visma Lønn eller i Duett. Vi bruker ulike App løsninger for innhenting av timelister og scanning av bilag for utlegg og reiseregninger.

Vi hjelper deg gjerne for å tilpasse gode systemer til ditt bruk.

Ta gjerne kontakt

Kontaktinfo