Vi sørger for at du lykkes

Å drive forretning er krevende greier. Det er mye å passe på og det er mange å ta hensyn til. Det er de dyktigste som lykkes best. Å være konkurransedyktig handler om kontinuerlig utvikling og læring. Å ha de beste leverandører er avgjørende for å drive lønnsomt. Regnskapsføreren er kanskje din viktigste partner og leverandør. Rask rapportering og regnskap i sann tid, gode budsjettprosesser og økonomisk rådgivning gir grunnlag for god ledelse og styring. Sammen jobber vi for at du skal lykkes. Vi gjør våre kunder bedre.

Jørn Clausen, Maria Helmersen Sommervik og Magne Kr. Steinholt
Ledertrioen i Bedriftspartner

Ta gjerne kontakt med oss

Mosjøen

Strandgata 30,
8656 Mosjøen
75 11 30 40

Løkta

Kopardalsveien 77,
8813 Kopardal
951 79 100

Nesna

Havneveien 6,
8701 Nesna
951 79 100

Brønnøysund

Havnegata,
8900 Brønnøysund
75 02 40 70

Sandnessjøen

Torolv Kveldulvsonsgate 50,
8800 Sandnessjøen
951 79 100

Send oss gjerne en melding